Deep Work Breathing er ikke en åndedrætsteknik. Det er en dyb forbindelse til din vejrtrækning, der sammen med intentionen bliver et værktøj, der giver dig adgang til dit indre !

-Sunrcoach

Deep work Breathing er en kraftig åndedræts praksis, der bearbejder dybere lag af krop og psyke komplekset. Deep Work Breathing kan potentielt fjerne ubevidste blokeringer der bremser vores udvikling eller hæmmer vores velbefindende. Erfaringen er at der spontant kommer inspiration og løsninger på personlige problematikker gennem den proces den praktiserende kommer i med Deep Work Breathing. Det er en udvidelse af bevidstheden og et arbejde med sine grænser.

DWB sessioner handler om at etablere en dyb forbindelse til dit åndedræt, og sammen med din intention, skabe et fartøj som du kan entrere dybere niveauer af din bevidsthed i. Med dybere niveauer mener jeg det som nogle omtaler som underbevidstheden eller det ubevidste. Her ligger lageret indtryk og ikke mindst de dybe overbevisninger, der er afsættet til den måde vi lever vores liv på og også den måde vi oplever det på.

Så gennem denne her åndedrætsprocess, hvor vi også bruger musik til at stimulere intensiteten, giver Deep work Breathing dig potientialet for både forståelses mæssige og følelsesmæssige gennembrud og erkendelser. Det kan opløse enorme blokeringer i krop-sind komplekset og erfaringen er at der spontant opstår mange former for inspiration, men også konkrete løsninger på personlige problematikker og livstemaer. Det er ikke alle der kan tappe ind i sit eget system fra første færd og har brug for lidt mere tid til at arbejdede med sit åndedræt og intention, hvilke absolut ikke er noget problem. En Deep Work Breathing Session skal altid foregår i den praktiserendes eget tempo. Alle sessioner er individuelle. Men langt de fleste vil have dybere oplevelser af sig selv i en ændret bevidsthedstilstand og dermed også de positive effekter af at have haft sådan en dyb oplevelse med sig selv. Ofte er de her oplevelser på den helt store scala og kan have en decideret livsændrende effekt.

Praktiser din DWB session på en workshop, som en privat session eller som par session.

Træk vejret som om du mener det !

– Sunrcoach